ઉદ્યોગ સમાચાર

  • Принцип работы Гидрацилиндры

    હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડર કેવી રીતે કામ કરે છે

    ઉપકરણની યોગ્ય પસંદગી માટે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ લાક્ષણિકતાઓનું જ્ઞાન જરૂરી છે.પ્રથમ તમારે યોગ્ય પિસ્ટન વ્યાસ પસંદ કરવાની જરૂર છે, એટલે કે, હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડરના દબાણ અથવા ખેંચવાના બળનું મૂલ્ય.સળિયાના વ્યાસના મૂલ્ય દ્વારા પણ નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવવામાં આવે છે.આ વિકલ્પને આધારે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે...
    વધુ વાંચો

એક થવું

અમને એક ચીસો આપો
ઇમેઇલ અપડેટ્સ મેળવો